Chřipka a cukrovka

Lidé s diabetem jsou náchylnější k infekčním onemocněním, protože mívají do určité míry narušený imunitní systém.

Riziko bývá u velké části diabetiků vyšší také vzhledem k výskytu obezity nebo dalších chronických onemocnění. Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění, které může mít u osob s diabetem závažnější průběh než u zdravé populace. Velmi důležité je proto vědět, jak chřipce účinně předcházet a jak ji léčit.

chřipka

Jaké jsou možnosti prevence?

Vzhledem k tomu, že riziko infekce zvyšuje samotná zvýšená hladina glukózy v krvi, je v prevenci závažných infekčních onemocnění zcela zásadní správně vedená léčba diabetu. Mezi její hlavní zásady patří svědomité užívání léků, pravidelné měření hladiny cukru v krvi glukometrem, pravidelný přiměřený pohyb a úprava jídelníčku zahrnující především omezení příjmu jednoduchých cukrů, výběr vhodných tuků, dostatečný příjem vlákniny, vitaminů a minerálů.

Chřipka se přenáší vzduchem, proto je vhodné vyhýbat se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a to především v období se zvýšeným výskytem tohoto onemocnění. Riziko nákazy snižuje nošení roušek nebo respirátorů a pravidelné mytí rukou. Účinnou prevencí proti chřipce u diabetiků je také očkování. Složení vakcíny se každoročně mění, proto je vhodné se každý rok nechat přeočkovat. Očkování se doporučuje i pro rodinné příslušníky diabetika.

čaj

Zásady léčby

Pokud diabetik onemocní chřipkou, rozhodně by neměl nemoc přecházet. Riziko vzniku závažnějších komplikací je u diabetika totiž dvakrát vyšší než u zdravé osoby stejného věku. Léčbu je nutné zahájit co nejdříve. Vhodný je klid na lůžku, pravidelné měření tělesné teploty, dostatečný pitný režim a podávání léků ke zmírnění příznaků. Výběr léků konzultujte vždy s lékařem nebo lékárníkem. Některé léky nebo podpůrné přípravky nejsou pro diabetiky vhodné.

Chřipka znamená pro organismus zátěž, což může mít vliv i na hladinu cukru v krvi. Únava při chřipce navíc zhoršuje vnímání a případná změna hodnot cukru by tak mohla zůstat bez povšimnutí. Proto je vhodná častá kontrola hladiny glukózy v krvi pomocí glukometru. Doporučuje se kontrolovat také přítomnost ketolátek v moči. Pokud jsou hladiny cukru vysoké, objeví se ketolátky v moči. V případě zhoršení zdravotního stavu je nutné ihned kontaktovat lékaře. Častým řešením je úprava dávek antidiabetické léčby.

Při chřipce bývá často potlačena chuť k jídlu. Hladinu cukru v krvi je však potřeba stále udržovat stabilní, proto je důležité jídla nevynechávat. Jak již bylo uvedeno, velmi důležité je dbát na dostatečný přísun tekutin. Během onemocnění chřipkou se hladiny cukru v krvi často zvyšují a mohou překročit tzv. ledvinný práh. V takovém případě začne cukr odcházet z těla močí a strhává s sebou i vodu. To může v kombinaci s vyšším pocením vést k dehydrataci organismu.

Chřipku nepodceňovat

Onemocnění chřipkou představuje zátěž organismu i pro člověka s normální hladinou cukru v krvi. U diabetika může chřipka vést ke zhoršení cukrovky. Diabetik by proto neměl chřipku podceňovat, měl by jí aktivně předcházet a v případě jejího výskytu zahájit léčbu co nejdříve. A v neposlední řadě by neměl zapomínat na svědomitou kontrolu hladiny glukózy v krvi.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku