Co je nezbytné vědět o cukrovce

Diabetes mellitus neboli cukrovka je název pro skupinu chronických onemocnění, která charakterizuje metabolická porucha.

Mezi dva základní typy patří diabetes mellitus 1. typu, při kterém vzniká naprostý nedostatek inzulinu v těle. Jedná se o typ, který je mnohem vzácnější. Druhým základním typem je diabetes mellitus 2. typu, kterým trpí 90 % všech diabetiků. U tohoto typu dochází ke snížení citlivosti těla na vlastní inzulin.

Toto onemocnění je zatím nevyléčitelné, ačkoli léčitelné. Léčba spočívá v dodržování diabetické diety, pravidelném režimu, pečlivém hlídání hladiny cukru v těle a užívání léků – tablet, inzulinu nebo jejich kombinace. Diabetik musí mít možnost najíst se a napít se, kdykoli potřebuje. Totéž platí v případě aplikace inzulinu.

Inzulin si lze aplikovat pomocí inzulinových per nebo inzulinové pumpy.

Výsledkem správné léčby je kompenzace diabetu, která spočívá v dosažení stabilních hodnot hladiny cukru v těle tak, aby se pohybovaly v rozmezí podobném jako u zdravého člověka. Jednoduše řečeno: Jde o to minimalizovat výkyvy hladiny cukru v těle.

Mezi výše zmíněné výkyvy řadíme hypoglykémii a hyperglykémii. Hypoglykémie je stav, při kterém je hladina cukru v těle nízká. Diabetik pociťuje třes, studený pot, při těžší hypoglykémii dochází k rozostření vidění. Pro navrácení hladiny cukru v těle do normálu je potřeba ihned podat rychle působící cukry (například slazený nápoj). Tento stav je totiž velmi nebezpečný a může skončit až bezvědomím, kdy je potřeba neprodleně zavolat rychlou záchrannou službu. Hyperglykémie je stav, při kterém je hladina cukru v těle příliš vysoká. Může docházet k únavě a malátnosti, bolesti hlavy až celkové nevolnosti. Při hyperglykémii je potřeba zvýšit pitný režim. Namáhavá fyzická aktivita může stav ještě zhoršit, vhodnější je proto klid a odpočinek. Následovat by vždy měla návštěva lékaře a úprava léčby.

 

RADA ODBORNÍKA K TÉMATU

Diabetes je velmi individuální a specifické onemocnění, které každý prožívá a vnímá jinak. Diabetikovi můžete pomoci zejména tím, že u sebe budete nosit cukr pro případ, že by u něj nastala hypoglykémie. Někdy však není zcela jednoznačné, jestli projevy přisuzovat hypoglykémii (nastává náhle), nebo hyperglykémii (obvykle mívá pozvolnější průběh). Zásadou je, že při jakýchkoliv pochybnostech je třeba podat pacientovi cukr. Jeho podání nemůže podstatně zhoršit stav nemocného s hyperglykémií, může však pacientovi s hypoglykémií zachránit život. Pokud je člověk v bezvědomí, volejte okamžitě záchrannou službu, aplikujte GlucaGen (pokud ho u sebe diabetik má) a za žádných okolností se mu nesnažte podat inzulin!

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku