Diabetes a psychika

Diabetes (cukrovka) patří mezi onemocnění, která mění dosavadní způsob života, a to často od základu.

Možná máte pocit, že se život změnil v hlídání diety a tělesné hmotnosti, v užívání léků a měření krevního cukru. Možná se vám zdá, že ve svém životě děláte stále mnoho věcí špatně. Možná máte dokonce pocit, že léčba stejně nepovede k očekávaným výsledkům. Diabetes je dlouhodobé onemocnění, jehož úspěšná léčba vyžaduje dodržování celé řady režimových opatření a zásad zdravého životního stylu. Uvědomění si této skutečnosti se u řady z nás projeví také na psychice. Diabetes tak nezřídka doprovází strach, úzkosti nebo deprese. Jak lze těmto potížím předcházet?

  • Zajímejte se o diabetes a svoji léčbu. Neváhejte se lékaře zeptat na vše, co se vaší nemoci a terapie týká. Najděte si další informace ve vzdělávacích letácích a brožurách v ordinacích a lékárnách nebo na diabetologických webových stránkách.
  • Životní styl postupně změňte. Nastavte spolu s lékařem plán změny životního stylu, který uznáte za splnitelný. Všechny změny nemusí nutně nastat okamžitě. Není potřeba trhat rekordy, každý dílčí úspěch se počítá, tím víc, pokud je trvalý a máte z něj dobrý pocit.
  • Věnujte se činnostem, které máte rádi. Procházka v přírodě, návštěva divadla, poslech hudby, setkání s přáteli… Nenechte se za žádných okolností připravit o radost ze života.
  • Zapojte ostatní členy domácnosti. Vysvětlete jim, v čem spočívá léčba diabetu a které životní návyky plánujete změnit. Požádejte je, aby vám pomohli v činnostech, ve kterých si zatím nejste jistí. Svěřujte se jim se svými radostmi i starostmi.
  • Neváhejte kontaktovat odborníka. Při nejasnostech týkajících se léčby nebo při jakýchkoliv potížích se obraťte na praktického lékaře či diabetologa. Mluvte se svým lékařem také o svých pochybách, smutku nebo pokud cítíte, že ztrácíte zájem o aktivity, které vám dříve dělaly radost. Odborníci vědí, že správná léčba diabetu vedle řešení tělesných projevů a číselných hodnot zahrnuje dobrou psychickou kondici a aktivní přístup k životu.

Možná budete muset oželet některá svá oblíbená jídla nebo se budete nutit do činností, které vám dříve nebyly vlastní. Nejspíš bude potřeba upravit svůj dosavadní denní režim, aby získal pravidelnost a vyhovoval probíhající léčbě. Výsledkem správně vedené léčby však bude nejen zlepšení celkové tělesné kondice, ale i zvýšení sebedůvěry a dobrý pocit ze sebe sama. Pokud budete ke své nemoci přistupovat zodpovědně, můžete vést stejně plnohodnotný a radostný život jako všichni ostatní.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku