Jednotlivé druhy diabetu a jejich léčba

Rozlišujeme dva základní typy onemocnění – diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu.

Vedle nich se setkáváme také s těhotenským („gestačním“) diabetem, jinými vzácnými formami diabetu nebo se stavem nazývaným „prediabetes“, kdy je hladina krevního cukru zvýšená, ale nedosahuje hladiny dostatečné pro stanovení diabetu. Všechny typy diabetu se projevují hyperglykémií neboli vysokou hladinou krevního cukru. Příčiny vzniku a průběh jednotlivých typů diabetu, avšak i způsob jejich léčby se zásadně liší.

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu je způsoben postupným ničením buněk slinivky produkujících inzulin vlastním imunitním systémem. Imunita v tomto případě neničí jen cizorodé látky (bakterie, viry), ale i tělu vlastní buňky, které mylně považuje za škodlivé. Slinivka břišní následně není schopna inzulin tvořit a v těle dochází k naprostému nedostatku tohoto hormonu. Jedinou možností, jak tento typ diabetu léčit, je injekční užívání inzulinu. Vznik onemocnění je často geneticky podmíněn a spouštěcím mechanismem může být například virová infekce. Z celkového počtu diabetiků se potýká s diabetem 1. typu asi 7 % pacientů. Diabetes mellitus 1. typu se zpravidla objevuje v dětství nebo v pubertě, a to náhle a s výraznými příznaky: váhový úbytek, hlad, žízeň, časté močení, zvracení, bolesti břicha a zmatenost.

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetus mellitus 2. typu se obvykle objevuje až v dospělosti. Při tomto onemocnění tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo na něj buňky v těle nedostatečně reagují (tzv. inzulinová rezistence). Přestože sklon k onemocnění je dán do jisté míry dědičně, zásadní roli hraje nezdravý životní styl spojený s nadváhou, sedavým způsobem života, přílišným stresem a nadbytkem alkoholu. Nástup onemocnění je pozvolný, dotčená osoba často nepociťuje žádné příznaky a diagnóza diabetu proběhne náhodně (např. při preventivním stanovení hladiny krevního cukru). V ostatních případech postižený pociťuje příznaky diabetu (viz diabetes 1. typu) nebo příznaky komplikací diabetu (suchá a svědivá pokožka, špatně se hojící rány, opakované močové infekce, ztráta citlivosti končetin, palčivé bolesti).

Diabetes 2. typu se často vyskytuje současně s dalšími nemocemi – obezitou, vysokým krevním tlakem a zvýšenou hladinou tuků nebo cholesterolu v krvi. Soubor těchto onemocnění označujeme jako metabolický syndrom. Jeho přítomnost výrazně zvyšuje riziko vzniku dalších zdravotních komplikací (např. infarktu či mrtvice). S diabetem 2. typu se potýká naprostá většina diabetiků (zhruba 90 %). Základem léčby jsou dietní opatření (pestrá a pravidelná strava) a častá pohybová aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu. Nemocným se podávají tablety, které různými mechanismy zvyšují účinek inzulinu v těle (tzv. perorální antidiabetika), v některých případech také injekční inzulin. Součástí péče o nemocného je důsledná léčba přidružených onemocnění a případných komplikací diabetu.

Těhotenský („gestační“) diabetes mellitus

Gestační diabetes mellitus vzniká v průběhu těhotenství vlivem hormonů, které způsobují dočasnou inzulinovou rezistenci (nedostatečnou reakci buněk na přítomný inzulin). Dochází k němu po 20. týdnu těhotenství zhruba u 5 % těhotných. Ke kontrole hladiny cukru v krvi stačí ve většině případů dietní opatření, výjimečně se setkáváme s podáváním inzulinu. Po porodu problémy ve většině případů ustupují, až vymizí zcela. Nicméně u žen, které během těhotenství trpěly gestačním diabetem, existuje 20–30% pravděpodobnost, že se u nich v budoucnu projeví diabetes mellitus 2. typu.

Vzácné typy diabetu

Existují také specifické typy diabetu, které jsou dány kombinací výše zmíněných mechanismů nebo se na nich podílí poruchy fungování určitých hormonů a enzymů, které jsou zapojeny do metabolismu základních živin. V porovnání s diabetem 1. a 2. typu se vyskytují poměrně vzácně. Patří sem rovněž stavy způsobené zánětem či nádorem slinivky břišní či následky užívání některých léčiv.

Prediabetes

Je to stav předcházející rozvoji skutečného diabetu. V krvi je zjištěna abnormální hladina glukózy, ještě ale není tak vysoká jako u diabetu. Pacient obvykle nepociťuje žádné příznaky, ale předpokládá se, že pokud nezmění své návyky, do 10 let se u něj diabetes 2. typu plně rozvine. Samotný prediabetes s sebou bohužel přináší zvýšené riziko vzniku a rozvoje srdečně-cévních onemocnění.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku