Jak vzniká diabetes, jeho průběh a příznaky

Diabetes mellitus neboli cukrovka je souhrnný název pro skupinu nemocí, při kterých je přítomna zvýšená hladina cukru v krvi, tzv. hyperglykémi.

Diabetes je chronické onemocnění, které při dlouhodobém trvání a nedostatečné léčbě vede k postižení dalších orgánů a následným zdravotním komplikacím. V současnosti se s diabetem potýká 8 % české populace, přičemž počet diabetiků stále vzrůstá.

Jak diabetes vzniká?

Diabetes vzniká nedostatečnou tvorbou inzulinu ve slinivce nebo nedostatečnou odpovědí buněk na jeho přítomnost v krvi (tzv. inzulinová rezistence). Inzulin je hormon tvořený ß-buňkami ve slinivce břišní, který umožňuje vstup glukózy – krevního cukru – z krve do buněk. Při nedostatečném působení inzulinu dochází ke sníženému přesunu cukru do buněk, které tak nemají dostatek energie. Zároveň dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykémii. Při velmi vysoké hladině cukru v krvi se objevuje také glukóza v moči.

Diabetes 1. typu je dán poškozením buněk produkujících inzulin vlastním imunitním systémem. Sklon k tomuto typu diabetu je dán většinou dědičně. S diabetem 1. typu se potýká přibližně 7 % diabetiků.

Diabetes 2. typu je způsoben poruchou účinku inzulinu v cílových tkáních. I když je inzulin v těle přítomen, buňky na něj nedostatečně reagují. Zároveň zpravidla následně dochází i ke snížení tvorby inzulinu slinivkou. Velmi často vzniká na základě nezdravého životního stylu spojeného s nadváhou nebo obezitou a sedavým způsobem života. Potýká se s ním přibližně 90 % diabetiků.

Úskalím tohoto onemocnění jsou pozdní komplikace diabetu, které vznikají v důsledku dlouhodobého působení vysokých hladin cukru na tkáně. U diabetiků je větší riziko vzniku srdečně-cévních, ledvinových, kožních či zrakových komplikací.

Jaké jsou správné hodnoty krevního cukru?

U zdravého člověka je množství glukózy v krvi stálé a pohybuje se nalačno mezi 3,8–5,6 mmol/l. Zvýšené (hraniční) hodnoty glykémie se pohybují nalačno v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l. Tento stav označujeme jako prediabetes. Diabetes je diagnostikován při hodnotách >7 mmol/l nalačno.

Jak poznám, že mám diabetes?

Diabetes se obvykle projevuje nadměrnou žízní a nadměrným močením (často i v noci). U diabetu 1. typu mohou být tyto příznaky navíc doprovázeny úbytkem tělesné hmotnosti, a to i při normální chuti k jídlu, záchvaty velkého hladu či stavy zmatenosti. U diabetu 2. typu mohou být příznaky doprovázeny větší náchylností k infekcím (včetně močových a kožních infekcí), delším hojením ran, pocitem brnění v končetinách či chvilkovými poruchami vidění (problémy se zrakovou ostrostí).

Výše uvedené příznaky mohou mít i jiné příčiny, u každého se mohou projevovat v různé intenzitě. V četných případech se osoba s diabetem dlouho nepotýká s žádnými potížemi, a přítomnost diabetu je tak odhalena náhodně. Diagnózu diabetu vždy určí lékař, a to na základě laboratorního vyšetření hladiny krevního cukru. Nezapomeňte proto docházet na preventivní prohlídky k lékaři.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku