Stanovení hladiny krevního cukru

U lékaře i v domácím prostředí

Čeká vás preventivní návštěva u lékaře? Našli vám diabetes (cukrovku) a nevíte, jaká testování vás čekají? Přinášíme vám přehled běžně používaných testů, které vedou ke včasné diagnostice diabetu a následně přispívají k jeho účinné a bezpečné léčbě.

Stanovení hladiny krevního cukru

Měření hladiny krevního cukru (glykémie) patří mezi základní vyšetření, se kterými se v životě setkáváme. Pro potvrzení diagnózy diabetu je nutné provádět vyhodnocení testů ve standardizované laboratoři a zvýšené hodnoty glykémie musí být naměřeny dvakrát, ve dvou různých dnech.

K diagnostice diabetu se používá jeden z těchto testů:

 1. Stanovení glykémie nalačno

Provádí se minimálně 8 hodin po posledním jídle. Při hodnotách <5,6 mmol/l se nejedná o diabetes. Hraniční hodnoty glykémie (tzv. prediabetes) se pohybují v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l. Diabetes je diagnostikován při hodnotách >7 mmol/l.

 1. Stanovení náhodné glykémie

Hladina krevního cukru se stanoví kdykoliv během dne bez ohledu na dobu jídla. Diabetes je diagnostikován při hodnotách >11,1 mmol/l.

 1. Orální glukózový toleranční test (oGTT)

Jedná se zátěžový test, kdy se vypije sladký nápoj (s přesně stanoveným obsahem glukózy) a po dvou hodinách se stanoví hladina krevního cukru znovu. Jedná se o doplňující test, který se zpravidla používá v případech, kdy je glykémie nalačno hraniční. O porušenou glukózovou toleranci se jedná v případě hodnot 7,8–11 mmol/l. U hodnot >11,1 mmol/l se jedná o diabetes.

Tento test se využívá i u screeningu těhotenského (gestačního) diabetu a podstupují ho těhotné ženy ve dvou fázích (1. fáze do 14. týdne těhotenství, 2. fáze mezi 24.–28. týdnem těhotenství). V tomto případě jsou podmínky testování přísnější.

Co je selfmonitoring?

image

Měření glykémie samotným pacientem (selfmonitoring) je nedílnou součástí léčby diabetu. Přispívá k lepší kontrole nemoci a ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčby. Frekvenci měření doporučí lékař. Závisí na typu diabetu, režimu léčby, kolísání hladiny cukru v krvi a přítomnosti komplikací diabetu. Zvláště je selfmonitoring důležitý při změně léčby, změně jídelníčku, při fyzické námaze nebo při výskytu infekčního onemocnění či subjektivních potíží.

Měření se provádí přístrojem na měření hladiny cukru z kapky krve z prstu, tzv. glukometrem, který se skládá z vlastního přístroje, lancet sloužících ke vpichu do prstu a testovacích proužků. Součástí mohou být kontrolní roztoky nebo kalibrační proužky pro kontrolu správnosti měření. Na trhu je několik typů glukometrů a každý má své vlastní testovací proužky a kontrolní roztoky, které jsou nezaměnitelné.

Jak správně měřit glykémii glukometrem?

 1. Připravte si prst na odběr krve a lancetu.
 2. Vložte testovací proužek do glukometru.
 3. Proveďte vlastní odběr krve pomocí lancety.
 4. Nasajte kapku krve do kanálku testovacího proužku.
 5. Ošetřete místo vpichu dezinfekcí.
 6. Odstraňte použitou lancetu i proužek z glukometru.
 7. Každou naměřenou hodnotu zaznamenejte. Uveďte datum, čas a poznámky o okolnostech měření (předchozí jídlo, pohybová aktivita atd.).

Praktické tipy pro vás

 1. Uchovávejte testovací proužky při pokojové teplotě, ne v lednici.
 2. Uchovávejte testovací proužky na suchém místě.
 3. Nepoužívejte testovací proužky po jejich exspiraci.
 4. Naneste na proužek dostatečné množství krve.
 5. Ujistěte se, zda jste kapku krve nanesli na správný konec testovacího proužku.
 6. Dodržujte předepsaný čas měření.
 7. Dodržujte předepsanou léčbu a režimová opatření.
 8. Zajímejte se a ptejte se. Při jakýchkoliv nejasnostech se obraťte na lékaře nebo naše odborníky v lékárnách, kteří vám rádi poskytnou užitečné informace. 

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku