Aplikace inzulinu

Inzulin a jeho aplikace jsou nedílnou součástí léčby diabetu, ať už prvního, nebo druhého typu.

Inzulin je do těla podáván pomocí inzulinových stříkaček (tzv. inzulinek), inzulinových per nebo inzulinové pumpy. Aplikace inzulinu probíhá injekčně do podkoží, obvykle do míst, kde se nachází větší množství tuku – horní zevní část paží, oblast břicha, horní oblast hýždí nebo přední strana stehen. Místo vpichu rozhoduje o rychlosti, jakou se inzulin bude vstřebávat. Nejrychleji se vstřebává z oblasti břicha, pak z hýždí, paží a nejpomaleji ze stehen. Aplikace do paží a stehen se nedoporučuje před plánovaným sportovním výkonem, protože může dojít ke zhoršené vstřebatelnosti inzulinu.

V případě použití inzulinových per, popřípadě stříkaček, je nutné vytvořit tzv. kožní řasu. Pokud jsme například na cestách, a ne v domácím prostředí, je třeba danou oblast před aplikací vždy vydezinfikovat. Do příslušného místa pak vpíchneme jehlu pod úhlem cca 90° k povrchu těla, následně vpravíme inzulin pod kůži. Počkáme 5 až 10 sekund, teprve poté jehlu vytáhneme. Podpoříme tím lepší vstřebání inzulinu. Pokud je místo zarudlé, opuchlé nebo bolestivé, není vhodné do něj inzulin aplikovat. Důvodem není jen nepříjemná bolest, ale též snížená kvalita vstřebávání. Místa vpichu je proto nutné pravidelně střídat, aby nevznikaly zatvrdlé plochy, z nichž se inzulin do těla vstřebává velmi špatně. Aby se oblasti vpichu dobře hojily, je třeba se o ně pečlivě starat. Účinná je jejich hydratace pomocí konopných či kostivalových mastí a krémů, které napomáhají též správnému zhojení.

U aplikace inzulinu bychom měli dbát i na jeho správné skladování. Při pokojové teplotě vydrží maximálně 3 týdny. Pokud ho potřebujeme uskladnit na delší dobu, je třeba ho uchovávat v ledničce. Inzulin je citlivý též na výkyvy teploty – pokud zmrzne nebo je naopak vystaven teplotám nad 40 °C, ztrácí své léčebné účinky. Jehličky u inzulinových per nebo stříkaček se mohou používat opakovaně a mění se ve chvíli, kdy se otupí a bodnutí bolí. U inzulinové pumpy se kanyla mění ideálně po 3 až 4 dnech.

Správná aplikace inzulinu je v léčbě velmi zásadní, proto dbejte veškerých doporučení lékařů či diabetologů.

RADA ODBORNÍKA K TÉMATU

Před aplikací inzulinu je třeba vždy promísit obsah lahvičky, ale nikdy ho neprotřepáváme. Vzniklé zpěnění by mohlo ovlivnit množství podaného inzulinu. Lahvičku je možno několikrát obrátit v ruce nebo jen promnout v dlaních.

DALŠÍ ČLÁNKY