Diabetes a erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je odborný název zahrnující poruchy, kdy muž není schopen dosáhnout erekce dostatečné k uspokojivé sexuální aktivitě, přičemž potíže přetrvávají minimálně půl roku.

Nejedná se o ojedinělé problémy s erekcí, které mohou být způsobeny momentálním stresem, únavou, alkoholem nebo akutním onemocněním. U diabetiků je výskyt erektilní dysfunkce 3–5x vyšší než u ostatních mužů. Uvádí se, že erektilní dysfunkce se u diabetiků objevuje zhruba o 10–15 let dříve než u ostatní populace. Tato porucha je mnohdy prvním příznakem, který vede k diagnostice diabetu.

diabetes-erektilni-dysfunkce

CO JE PŘÍČINOU?

Erekce je nervově-cévní proces, který je řízen hormonálně. U diabetiků však dochází k narušení všech tří těchto systémů (nervů, cév a hormonů). Vysoké hladiny cukru v krvi a často přítomná ateroskleróza způsobují zhoršení cévního zásobování topořivých těles penisu. Při diabetu jsou zároveň hůře vyživovány nervy, což může vést k neuropatii (poruchám v přenosu nervového signálu) a tím se snižuje aktivita svalstva v příslušné oblasti. A do třetice, zejména v případě obezity, která diabetes 2. typu často doprovází, narušeno bývá také hormonální řízení erekce. Kvůli většímu objemu tukové tkáně se mění aktivita enzymů, což vede ke zvýšené přeměně mužského pohlavního hormonu testosteronu na ženský pohlavní hormon estradiol. Správná koncentrace testosteronu je přitom důležitá pro dostatečné libido. Potíže v sexuální oblasti mohou být zhoršeny rovněž psychickými potížemi či stresem nebo v důsledku jiných nemocí a užívání některých léků.

diabetes-erektilni-dysfunkce

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LEČBY?

Poruchy erekce bývají často dobře řešitelné. V první řadě je důležité stabilizovat hladiny krevního cukru a upravit životní styl – zvýšit pohybovou aktivitu, omezit kouření a alkohol, zdravě jíst a snížit případnou nadváhu. I pouhé snížení hmotnosti někdy výrazně přispěje k lepší erekci. Psychiku lze podpořit vedle pohybové aktivity vhodnými relaxačními technikami (například jógou). V některých případech může lékař doporučit užívání léků vázaných na předpis, nejčastěji s obsahem sildenafilu. Mezi méně časté léčebné postupy patří hormonální terapie androgeny, injekce do topořivých těles penisu, podtlakové erektory nebo penilní implantáty. Nezastupitelnou roli při řešení poruch erekce sehrává psychoterapie. Psychické potíže bývají nepřímou příčinou potíží s erekcí, u mnoha mužů je tedy psychoterapie metodou, kterou je třeba využít na prvním místě.

S ohledem na nárůst diabetu ve společnosti se zvyšuje i počet mužů, kterých se problémy s erekcí dotýkají. Pro efektivní řešení je vždy důležitá důvěra pacienta k jeho lékaři, aby se mu pacient mohl otevřeně svěřit. Praktický lékař nebo diabetolog zhodnotí zdravotní stav a společně s pacientem rozhodnou o dalším postupu. Doporučit mohou i prohlídku u specialistů (urolog, sexuolog, psychoterapeut aj.).

DALŠÍ ČLÁNKY