Důležité informace pro držitele Karty výhod Dr.Max

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 5. 2018 nastává účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje budeme chránit jako dosud, avšak s účinností GDPR máte nová práva – právo na námitky proti zpracování, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na přenositelnost. Veškeré informace o zpracování souvisejícím klientským programem Karta výhod Dr.Max, vysvětlení práv a možností, jak je uplatnit naleznete na www.drmax.cz v sekci Karta výhod Dr.Max.

V návaznosti na novou právní úpravu jsme rovněž jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na výše uvedené kontakty.

Prostudujte si pečlivě dokument Ochrana osobních údajů v programu Karta výhod Dr.Max, ve kterém je vysvětlen způsob, jakým je docíleno účelu prováděného zpracování, včetně provádění profilování. V případě, že požadujete ukončení zpracování Vašich osobních údajů, prosím oznamte nám to žádostí na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 nebo dopisem na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno.

DALŠÍ ČLÁNKY