Co jsou měkké fibromy a jak je řešit

Měkké fibromy, neboli nezhoubné kožní výrůstky jsou poměrně běžnou záležitostí a objevit se mohou v průběhu života.

Jak poznáte měkké fibromy:

 • Jde o bezbolestné, nezhoubné masité výrůstky normální kůže
 • Často jsou spojeny s kůží tenkou stopkou
 • Výrazně se liší barvou, tvarem, velikosti a počtem
 • Vyskytují se samostatně, ve skupinách nebo ve více oblastech těla
 • Nejsou nakažlivé

Kožní výrůstky – různé formy

Schématické znázornění různých morfologických forem kožních výrůstků. Převzato z Fredriksson et al., 2009(4).

Jaký je výskyt v populaci?

 • Měkké fibromy jsou velmi časté a postihují až 46 % běžné populace*
 • Stejně časté u mužů a žen, někteří lidé jsou náchylnější k jejich výskytu

Fibromy – genetická predispozice

* Lippof JB, Chatterjee K. Acrochordon. StatPearls. Treasure Island (FL) 2019.

Jak rozeznat měkký fibrom od ostatních útvarů?

Jak poznat kožní výrůstek

 

Jaké jsou možnosti odstranění měkkých fibromů?

I když měkké fibromy nepředstavují zdravotní riziko, mohou být odstraněny kvůli podráždění nebo z estetických důvodů.

OŠETŘENÍ LÉKAŘEM DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

Hlavní používané metody jsou:

 • Chirurgické ošetření
 • Diatermie (elektrochirurgie/CO2 laser)
 • Podvázání
 • Kryochirurgie

Je možné použít prostředky na bázi komprese nebo aplikace kryogenu.

Výhody kryoterapie měkkých fibromů

Je dobře zdokumentovaná, účinná a je spojená s určitými výhodami. Vyžaduje minimální přípravu a přináší rychlé a vysoce kvalitní kosmetické výsledky. Výskyt nežádoucích účinků je relativně omezený.

Proč zvolit domácí ošetření

Měkké fibromy patří mezi nejčastější nezhoubné kožní útvary a postihují až 46% běžné populace. Mohou způsobovat obtíže či nepříjemné pocity. Většina druhů (o velikosti 2–5 mm) je vhodná k domácímu odstranění navzdory značným rozdílům z hlediska velikosti a počtu.

Co je EndWarts Extra?

Nový zdravotnický prostředek pro domácí ošetření měkkých fibromů, tj. stopkatých kožních výrůstků, určený k rychlému a účinnému odstranění kožních výrůstků na krku, hrudi a v podpaží. 

Jakým způsobem EndWarts Extra zajišťuje vysokou účinnost a bezpečnost?

 • Plošší povrch a pružný materiál hrotu* zajišťuje optimální kontakt s kožními výrůstky.
 • Pěnová náplast snižuje pravděpodobnost poškození zdravé tkáně v okolí kožního výrůstku.

* Síťovaný polyuretan s vysokou porézností a vysokou elasticitou

EndWarts Extra – ošetření

 

Pro koho je EndWarts Extra určen?

EndWarts Extra je vhodný pro osoby ve věku minimálně 18 let s následujícími typy kožních výrůstků:

Tvar malé měkké kousky kůže přirostlé k okolní kůži úzkou stopkou
Velikost výrůstky o velikosti do 5 mm (včetně)
Barva výrůstky s podobným zabarvením jako okolní kůže
Umístění výrůstky na krku, hrudi, v podpaží
Bolestivost výrůstky, které jsou bezbolestné
Všechny ostatní výrůstky je možné ošetřit pouze v ambulanci lékaře!!!

Co budete cítit v průběhu aplikace?

V průběhu aplikace budete mít pocit mravenčení a pokožka na ošetřeném místě může být bolestivá nebo podrážděná. Tyto projevy by měly po několika hodinách zmizet.

Jak poznáte, že je léčba úspěšná?

 • Ošetřený kožní výrůstek postupně vymizí během 2–3 týdnů, může však trvat déle, než se kůže úplně zregeneruje.
 • V mnoha případech stačí jedno ošetření. Pokud zcela nevymizí po 14 dnech, ošetření je nutné opakovat (max. 3 aplikace celkem).

Kožní výrůstky – léčba

Zdravotnický prostředek. Před použitím EndWarts Extra si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby: 0459. Kód materiálu: END-2021-0269.

DALŠÍ ČLÁNKY