Oční komplikace u diabetika

1. díl, úvod

Dulce etiam fugias, fieri quod amarum potest
Publius Syrus, 1. st. př. n. l.
Též sladkému se vyhni, když se může obrátit v hořkost

Diabetes mellitus (cukrovka), česky úplavice cukrová, je chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Slinivka břišní (pankreas) produkuje hormon inzulin, který usnadňuje glukóze obsažené v krvi vstoupit do buněk. Glukóza je v buňkách dále štěpena na jednodušší cukry a tím buňky získávají zdroj energie. Pojmenování nemoci vychází z řeckých slov diabetes – plynout, odtékat a mellitus – sladký. Neléčení pacienti s cukrovkou vylučují v nadměrné míře moč, která obsahuje glukózu.

Rozlišují se dva základní typy diabetu:

Diabetes mellitus I. typu – při tomto typu diabetu jsou poškozené buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. Jde o absolutní nedostatek inzulinu a pacient je odkázán na celoživotní léčbu dodávaným inzulinem.

Diabetes mellitus II. typu bývá označován jako diabetes dospělých a projevuje se obvykle po 40. roce života. Často jsou predispozice k tomuto diabetu předávány z generaci na generaci. Jde o nerovnováhu mezi produkcí inzulinu slinivkou a nižší citlivostí tkání na vlastní inzulin.

V obou případech krev diabetiků obsahuje vyšší množství glukózy, jejíž hladina v krvi kolísá.

Důvodem vzniku pozdních komplikací diabetu je hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi), tělo není na tyto vysoké koncentrace zvyklé. Výsledkem je poškození stěn malých cév, které jsou náchylnější k prasknutí.

Mezi nejčastější a velmi závažné komplikace diabetu patří diabetická retinopatie. Jde o nezánětlivé onemocnění oční sítnice, které vzniká v důsledku postižení cév. Je charakterizováno tvorbou nových cév a mikroaneurysmat. Mikroaneurysma můžeme přirovnat k výduti na zteřelé duši kola, kterou přehustíme. Mikroaneurysmata i nově vytvořené cévy snadno prosakují nebo praskají, dochází k hemoragiím (krvácení) na sítnici i do sklivce, rozvíjí se otok na sítnici.

Diabetická retinopatie je velmi agresivní poškození sítnice, jehož následkem je významná ztráta zrakových funkcí až slepota.

Jak léčit diabetickou retinopatii?

Základem je dobrá kompenzace cukrovky, stabilizace krevního tlaku a udržování dobrého stavu stěn cév. V rámci očního ošetření je pak možná ambulantní léčba pomocí laseru nebo chirurgicky – za hospitalizace, kdy je z postiženého oka odstraněn sklivec, laserem se ošetří sítnice a oční koule se vyplní plynem nebo silikonem.

Rozvoji diabetické retinopatie a k udržení normálních zrakových funkcí sítnice mohou napomáhat antioxidanty. Silnými antioxidanty jsou karotenoidy lutein a zeaxanthin. Diabetes snižuje hladiny luteinu  a zeaxanthinu v séru i v sítnici.

Nutriční suplementace brání rozvoji diabetické retinopatie a udržuje normální funkce sítnice. Doplňky stravy mohou představovat dosažitelnou a nenákladnou podpůrnou terapii a zpomalení progrese onemocnění.

Dalším krokem pro ochranu sítnice diabetika pak mohou být umělé slzy bez konzervačních látek se schopností chránit sítnici před škodlivým UV zářením.

Závěrem je nutné zdůraznit, že pro ochranu sítnice pacientů s diabetem je nezbytné dodržovat dietní opatření a lékařem zavedenou léčbu cukrovky spolu s pravidelnými kontrolami u očního lékaře nejméně jedenkrát za rok.

DALŠÍ ČLÁNKY