Perorální antidiabetika

Perorální antidiabetika jsou léky používané k terapii diabetu (cukrovky) 2. typu, které se užívají ústy – tedy perorálně.

Jedná se tedy o tablety. Doplňují dietní opatření, hlídání správné hmotnosti a vhodnou fyzickou aktivitu. Perorální antidiabetika se mohou užívat samostatně, ale lze je kombinovat mezi sebou nebo s inzulinem.

image

Velmi důležité je užívat perorální antidiabetika pravidelně. Lék, který neberete, vám nemůže pomáhat. Je třeba léky užívat podle doporučení lékaře a lékárníka, zejména je nezbytné respektovat denní dobu užívání a vhodné načasování ve vztahu k jídlu. Důležité je znát názvy léků, které berete. Praktické je napsat si jejich seznam a stanovené dávkování a nosit ho u sebe. Využijete jej v případě návštěvy jiné ordinace nebo když nastanou nenadálé komplikace. Pokud máte jakékoliv nejasnosti týkající se léčby či léků nebo pokud se vyskytnou v průběhu léčby nežádoucí účinky, neváhejte se obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

Na obalu každého léku je uveden obchodní název produktu. Pod ním je menším písmem napsán chemický název účinné látky, ten budeme používat i my dále v textu. V dalším odstavci vás seznámíme se všemi obvykle využívanými látkami, které se v současnosti v léčbě diabetu uplatňují.

  1. Léky zvyšující citlivost těla na vlastní inzulin

Do této skupiny je řazen metformin, který je základním lékem pro léčbu diabetu 2. typu a používá se nejčastěji. Výhodný je u pacientů s nadváhou, protože vedle zvýšení citlivosti těla na vlastní inzulin mírně zlepšuje odbourávání tukové tkáně. Může způsobit zažívací potíže (např. průjem), které po určité době užívání obvykle mizí a jejichž riziko lze zmírnit užíváním léku během jídla nebo po jídle. Metformin lze užívat samotný, kombinovat jej s inzulinem i se všemi ostatními perorálními antidiabetiky.

Podobně na organismus působí také pioglitazon. Stejně jako metformin zlepšuje citlivost vůči vlastnímu inzulinu. Nevýhodou může být možný nárůst tělesné hmotnosti během léčby.

  1. Léky zvyšující uvolňování inzulinu

Do této skupiny se řadí tzv. deriváty sulfonylurey (gliklazid, glipizid, glimepirid, glibenklamid a gliquidon). Podávají se nejčastěji v kombinaci s metforminem. Při jejich užívání se může vyskytnout hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru), a to zejména při vynechání pravidelného jídla, nezvyklé fyzické námaze a požití většího množství alkoholu. Důležité je proto načasovat braní těchto léků na začátek jídla nebo několik minut před něj a dodržovat další zásady při léčbě diabetu.

Vyplavování vlastního inzulínu zvyšuje také repaglinid. Jeho hlavní výhodou je rychlý nástup účinku.

  1. Léky blokující vstřebávání cukrů z tenkého střeva

Zástupcem této skupiny je akarbóza, která snižuje štěpení sacharidů na jednodušší cukry a jejich následné vstřebání. Nadměrný příjem sacharidů a vlákniny při jejich užívání může vést k zažívacím potížím (průjmu a nadýmání). Jako jediné z perorálních antidiabetik ji lze podávat i diabetikům 1. typu. Pokud užíváte akarbózu, není možné případnou hypoglykemii řešit podáním klasického cukru (sacharózy), protože by nedošlo k rozštěpení na jednodušší cukry glukózu a fruktózu. Je nutné podat přímo glukózu (např. Glukopur).

  1. Gliptiny (inhibitory enzymu DPP-4)

Tato skupina léků snižuje hladinu krevního cukru a zároveň zlepšuje citlivost slinivky na přítomnost cukru v krvi. Mezi zástupce patří alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin a vildagliptin. Kombinují se s metforminem nebo s deriváty sulfonylurey v případech, kdy úprava stravy, pohyb a užívání obou zmíněných látek nejsou dostatečně účinné.

  1. Glifloziny

Glifloziny zvyšují uvolňování glukózy ledvinami a při jejich užívání dochází k poklesu hladiny krevního cukru a ke snižování tělesné hmotnosti. Mezi zástupce patří dapagliflozin, empagliflozin a kanagliflozin. Nežádoucím účinkem gliflozinů je zvýšené riziko infekcí v močových cestách. Empagliflozin a kanagliflozin mimo svůj účinek na snižování hladiny glykemie také pozitivně ovlivňují srdce. Jelikož glifloziny mají zcela odlišný mechanismus účinku, vhodně doplňují efekty ostatních léčiv používaných v terapii diabetu. Lze je kombinovat se všemi skupinami antidiabetik i inzulinem.

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY