Psycholog radí, jak v lockdownu udržovat vztahy

V dalším dílu psychologické poradny s odborníkem doc. PhDr. Janem Laškem, CSc., si povídáme o zvládání mezilidských vztahů zejména z pohledu dětí.

rodinne_vztahy

 

Jak na děti doléhá sociální izolace, jak jim ulehčit omezení přátelských vazeb a jak udržovat v širší rodině vztahy „na dálku“? Na tyto a další otázky přinášíme odpovědi zkušeného psychologa.

Má smysl během izolace nějak posilovat kamarádské vztahy malých dětí, například spolužáků ze školky, třeba prostřednictvím videohovorů?

Tyto vztahy nejsou kopií vztahů starších dětí či dospělých a teprve se tvoří. Je možné využít videohovory, ale nemůžete počítat s tím, že se děti rozpovídají na dlouho. Zatím si toho nemají bez nápovědy moc co říct, prostě to ještě neumí a nepotřebují. Stačí, když se ve videu pozdraví.

TIP: Nahrajte spolu s dítětem videovzkaz pro jeho kamaráda a on zase může poslat takovou zdravici zpět – děti si mohou vzkaz opakovaně pouštět a víc „užít“.

Jak zvládat dětské úzkosti z odtržení od kamarádů, kroužků apod.?

Málokteré menší dítě trpí úzkostmi z nedostatku sociálních kontaktů s vrstevníky, to se děje až v pubertě, kdy tyto vztahy mohutně vstupují do procesu socializace. Spíš se snažte mu nějak smysluplně vyplnit volný čas, byť to v současných podmínkách není snadné.  

Jak udržovat vztahy děti–rodiče–prarodiče?

Vztahy mezi příbuznými se netvoří či nekončí v souvislosti se současným abnormálním stavem. Ty vztahy, které fungovaly, fungují dál, ty, které ne, zkrátka nefungují, covid necovid. Vztahy je možné udržovat krátkými vzájemnými zprávami z denního života, které jsou pravidelné, nejlépe na denní bázi, třeba v pevně domluveném čase apod. Sdělujme si banality, zážitky, nápady, drobné pozitivní postřehy. Mluvme spolu.

Jak se dá během pandemie fungovat ve střídavé péči?

Pokud jsou účastníci (oba rodiče, případně jejich noví partneři, další děti atd.) střídavé péče zdravotně v pořádku, neomezuje je např. karanténa apod., je třeba střídavou péči udržovat tak, jak byla určena, bez výmluv a vzájemného škození. Nezneužívejte tuto situaci, to rozhodně vztahům neprospěje. Pokud je to jen trochu možné, spíš se snažte vyjít si vstříc, tato doba je komplikovaná pro všechny.

Jak dětem vysvětlit situaci, když je nechceme děsit, ale nechceme jim lhát? Odpovědi na otázky typu: Kdy budeme moc jet za babičkou? Kdy půjdeme zase do kina? Kdy můžu spát u Pepíka?

Vždy dětem říkejte pravdivou informaci včetně toho, že třeba některé termíny jednoduše nevíte. Nic tím nezkazíte, dítě je tolerantnější než dospělý. Rozhodně jim neslibujte nic, co nemůžete sami ovlivnit, na to jsou děti velmi citlivé. Spíš odpustí, že něco nevíte, než že jste lhali. 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Přečtěte si i první díl naší psychologické poradny s panem doc. PhDr. Janem Laškem, CSc., který se věnuje zvládání dlouhodobé sociální izolace a nepřetržitému trávení veškerého času v rodině. Najdete jej zde.

DALŠÍ ČLÁNKY