Torze žaludku u psa – příčiny a léčba

Slyšeli jste někdy o torzi žaludku u psa? Pro přežití psa je zásadní odhalit torzi žaludku včas, a proto jsme pro vás připravili informace o tom, jak ji rozpoznat, léčit a především jak jí předcházet. Více si přečtěte v našem článku.

Psí strava

Co je torze žaludku?

Torze žaludku je akutní stav, kdy dochází ke změně polohy žaludku (často i sleziny), jeho uskřinutí a následným metabolickým změnám. Představuje přímé ohrožení života. Jedná se o stav, kdy dochází k přetočení žaludku. Torze se objevuje při nadměrné tvorbě plynů (z jídla, které v žaludku kvasí), po konzumaci velkého množství tekutin nebo jídla, ale někdy příčina nemusí být zcela jasná. Žaludek se posléze při fyzické námaze (běhání, skákání) nafoukne a otočí o 180 až 360 stupňů. Na vstupu i výstupu dojde k uzávěru – to si můžeme představit jako klobásu přetočenou na obou koncích. Torze způsobuje nahromadění plynu a následné roztažení žaludku, který tlačí na velké cévy, čímž zhoršuje průtok krve vnitřními orgány a vede k metabolickému rozvratu celého organismu.

Hlavní příčiny torze žaludku

Přesné příčiny torze žaludku u psů nejsou zcela známy. Svou roli hraje pravděpodobně genetika (mezi náchylnější patří velká plemena s hlubokým hrudníkem), ale rizikové faktory představují také pohyb těsně po krmení nebo nevhodná strava (zejména potraviny, které snadno kvasí – ovoce, zelenina, polévky). Psi, kteří jsou krmeni dvakrát denně, jsou méně náchylní k torzi než psi, kteří jsou krmeni jednou denně. Výskyt torze je častější u psů než u fen. K rizikovým faktorům patří také věk, nadměrný příjem potravy nebo její hltání. Někdy však může jít o kombinaci všech faktorů.

Torze žaludku: příznaky a projevy

I když víme, kdy k torzi žaludku dochází, není zcela jednoduché rozpoznat, že k ní došlo. Jedním z hlavních příznaků torze žaludku je nervozita nebo těžké dýchání a můžeme pozorovat zvětšení / nafouknutí břicha. To může doprovázet třes, který ale nesouvisí s pocitem chladu. U psa si můžete všimnout nadměrného slinění a snahy o neproduktivní zvracení. Tyto příznaky mohou vyvolat závratě a selhání dýchání. To vše je pro psa extrémně zatěžující, a pokud nejsou příznaky včas rozpoznány, zvíře upadá do šoku. Rychlá návštěva veterináře je proto nezbytná.

Torze žaludku u štěňat

Torze žaludku je u štěňat méně častá než u dospělých psů, ale není vyloučena. Torzi žaludku u štěňat můžete zabránit častějším podáváním menších dávek krmiva a udržováním štěněte v klidu po jídle.

Léčba torze žaludku u psa

Pokud pes vykazuje klasické příznaky torze žaludku, jedná se o život ohrožující stav a je nutné psa co nejrychleji odvézt k veterináři. Pro potvrzení torze žaludku provede veterinář rentgenové vyšetření. Pravděpodobně také provede krevní testy – rozvrat vnitřního prostředí a možné selhávání vnitřních orgánů mohou být život ohrožující. Tyto změny se stabilizují rychlým intravenózním podáním velkého objemu tekutin. Pokud veterinář diagnostikuje torzi žaludku, váš pes podstoupí urgentní operaci, při níž se žaludek vrátí do normální polohy a je chirurgicky přichycen k břišní stěně tak, aby se stav neopakoval. V některých případech může dojít k uskřinutí sleziny, v případě narušení krvení musí být slezina vyjmuta. Po operaci následuje několikadenní rekonvalescence, během níž po infuzní terapii následuje postupné zatížení trávicího aparátu tekutinami a dietní stravou. Prvních 48 hodin po operaci je kritických, i po správně provedeném zákroku je riziko postoperačních metabolických komplikací, které mohou být pro pacienta fatální.

Únava

 

Tipy pro prevenci torze žaludku

Bohužel neexistuje 100% spolehlivá prevence torze žaludku. Následující tipy, jak tomuto stavu předcházet, však její výskyt výrazně minimalizují.

• Správné krmení – nejdůležitější je krmit psa kvalitní stravou. Pokud psí granule namáčíte, je třeba dbát na to, aby je pes co nejdříve snědl a aby nezačaly kvasit.
• Čerstvé krmivo – stejné pravidlo jako u namočených granulí platí pro syrové i vařené potraviny. Přísady musí být čerstvé a jídlo se nesmí nechat dlouho stát.
• Změna krmiva by měla být postupná – pokud se chystáte změnit stravu svého psa, měla by být změna postupná, v průběhu 3 až 5 dnů. Tato doba je potřebná k tomu, aby se střevní bakterie přizpůsobily a snížilo se tak riziko tvorby plynů.
• Pitný režim – dbejte také na to, aby pes nevypil příliš mnoho vody najednou, zejména po jídle.
• Zabraňte hltání – pokud pes potravu rychle zhltne, spolyká přitom velké množství vzduchu a navíc potravu nedostatečně rozžvýká, což rovněž zvyšuje riziko torze. V takovém případě můžete vyzkoušet speciálně tvarovanou misku na krmení, která je určena ke zpomalení příjmu potravy. U velkých plemen ale nepoužívejte vyvýšenou misku, pokud veterinář neurčí, že ji váš pes potřebuje.

Správné krmení

A co po jídle?

Abyste eliminovali riziko torze žaludku u svého čtyřnohého parťáka, pamatujte také na klid po krmení. Po nakrmení nebo vypití velkého množství vody se doporučuje nevystavovat psa fyzické zátěži po dobu přibližně 2 hodin. Pes nemusí ležet, klidná chůze naopak podporuje peristaltiku, ale neměl by skákat nebo běhat (obecně dělat rychlé pohyby). Pes by také neměl bezprostředně po krmení cestovat autem.

V neposlední řadě si všímejte nezvyklého chování. Pokud se váš psí kamarád chová jinak než obvykle (v případě torze je pes např. v postoji nahrbený, neklidný a posléze apatický, nechce, abyste na něj sahali, apod.), věnujte mu zvýšenou pozornost a při podezření na torzi žaludku kontaktujte nebo rovnou navštivte veterinárního lékaře.

DALŠÍ ČLÁNKY