Jak poznat diabetes u dítěte?

Jak vypadají první příznaky diabetu, jaký diabetes vůbec může malé dítě mít a jaké jsou jeho příčiny, je tématem nového článku Dr.Max BABY. Pro diabetiky (i rodiče malých diabetiků) máme také celý program Dr.Max DIA.

Dětský diabetes

První příznaky diabetu

Obvykle je prvním podezřelým jevem změna močení. Dítě se začne pomočovat i v době, kdy už zvládá kontrolovat vlastní hygienu. V takových chvílích rodiče přirozeně přemýšlí i o jiných příčinách, například psychologických, a hledají řešení. Zkoušejí s dítětem více komunikovat, ale pomočování pokračuje.

Hlavní nápovědou je větší žíznivost dítěte a roztáčející se spirála stále rostoucí žízně a častějšího močení.

To je jasný příznak diabetu, a pokud jej rodiče vypozorují, měli by okamžitě navštívit ošetřujícího pediatra dítěte a situaci řešit.

Další příznaky diabetu:

 • Úbytek hmotnosti dítěte
 • Acetonový zápach z úst
 • Únava, malátnost, časté usínání během dne
 • Nechutenství

Proč zrovna naše dítě?

Takovou otázku si klade mnoho rodičů malých diabetiků. U dětí je jen velmi vzácný diabetes 2. typu, který je částečně způsoben obezitou a nezdravým životním stylem. Ačkoliv i diabetes 2. typu se u dětí vzácně vyskytuje, v naprosté většině se u dětí jedná o diabetes 1. typu. Ten je vrozený a je naprosto vyloučené, že by za něj dítě nebo jeho rodiče nesli jakoukoliv vinu.

Co je diabetes 1. typu

Cukrovka 1. typu neboli také diabetes mellitus 1. typu je vrozené autoimunitní onemocnění, při kterém organismus přestane produkovat inzulin, tedy hormon, který se podílí na hospodaření s glukózou a udržování její optimální hladiny v krvi.

To zjednodušeně znamená, že při nedostatku inzulinu každé jídlo enormně vychýlí hladinu krevního cukru, která pak ovlivní celou řadu dalších pochodů v organismu. Neléčený diabetes zasahuje negativně:

 • kondici cévních stěn a celý kardiovaskulární systém,
 • kondici vnitřních orgánů, např. přetížené ledviny v důsledku intenzivního močení,
 • úroveň soustředění v souvislosti s kolísáním únavy,
 • nervový systém, problémy s vnímáním bolesti,
 • kvalitu zraku,
 • další orgány.

V dnešní době je však při zachování pravidelných pediatrických prohlídek poměrně raritní, aby cukrovka 1. typu u dítěte zůstala nepovšimnuta a nedošlo k její včasné diagnóze a následné léčbě inzulinem.

Velmi však záleží na tom, jak zodpovědně a důsledně se rodina postaví k diabetickému režimu. Každodenní kompenzace diabetu představuje pro dítě a celou rodinu značnou psychickou zátěž. Na podporu rodičů malých diabetiků funguje v Česku mimo jiné projekt Dětská diabetologie.   

Na vzniku diabetu 1. typu se významně podílí dědičnost, ačkoliv se může nově vyskytnout i v rodině, kde dosud v rodinné anamnéze chyběla.

Cukrovka prvního typu postihuje statisticky 16–18 dětí na 100 000 obyvatel a objevuje se u dětí školního věku, ale též u předškolních dětí, batolat a vzácněji kojenců.

Proč se vrozený diabetes 1. typu objevuje v různém věku?

Cukrovka 1. typu vzniká úbytkem tzv. beta-buněk v milionech mikroskopických ostrůvků ve slinivce břišní. Liší se však rychlost toho úbytku. To znamená, že zatímco někomu se beta-buňky vytratí až po několika desetiletích života, jinému třeba už několik měsíců po narození.

Často se cukrovka 1. typu naplno projeví po prodělání rozsáhlejšího onemocnění, ošklivé chřipky nebo angíny. Infekce jednoduše uspíší zánik beta-buněk v důsledku oslabení organismu.

Jaké jsou možnosti léčby diabetu

Diabetes 1. typu lze za určitých podmínek léčit, a to transplantací slinivky či samotných tzv. Langerhansových ostrůvků, ne vždy je to však možné. Dobrou zprávou je, že kompenzace diabetu je v dnešní době předmětem mnoha inovací a péče o diabetického pacienta je na daleko vyšší úrovni co do kvality i komfortu. Pro určité skupiny pacientů jsou tak vhodné například:

 • Kontinuální monitory glykémie (CGM), které umožňují pohodlně sledovat vývoj glykémie v reálném čase a adekvátně reagovat přizpůsobením dávky inzulinu.
 • Moderní inzulinové pumpy mohou na základě přesných dat z CGM automaticky upravovat dávku inzulinu.

Výhledově technologie směřuje ke kombinovanému přístroji, který integruje oba systémy v jednu plně automatickou pomůcku.

Celoživotní kompenzace diabetu spočívá v užívání inzulinu. Je zapotřebí osvojit si přesná pravidla aplikace inzulinu s ohledem na plánované jídlo i pohybovou aktivitu. Takové schéma pomohou nastavit lékař diabetolog či diabetologická sestra.

--

Sledujte naši facebook stránku Dr.Max DIA nebo si pročtěte články na webu Dr.Max DIA.

 

DALŠÍ ČLÁNKY