Těhotenská cukrovka

Nepříjemný test po 24. týdnu těhotenství a spousta mýtů kolem, to je těhotenská cukrovka. Co přesně ji způsobuje, jaké k ní máte předpoklady a jak vám může změnit těhotenství, se dozvíte v novém článku. 


Co přesně znamená těhotenská cukrovka

Abychom se mohli zorientovat v tom, co těhotenský diabetes (lidově cukrovka) vlastně je, musíme si udělat základní přehled v typech cukrovky. Liší se jejich příčiny i léčba.

Diabetes 1. typu je onemocnění imunitního systému, kdy velmi zjednodušeně řečeno nefungují buňky produkující inzulin, hormon, který umí korigovat hladinu krevního cukru. Tato porucha je vrozená, může být dědičná a lidé s diabetem 1. typu jsou doživotně odkázáni na podávání inzulinu.

Diabetes 2. typu (můžete se setkat i s označením stařecká cukrovka, byť to není přesné, protože se může projevit už kolem 40. roku věku) je stav, kdy produkce inzulinu není zcela ochromena, ale vlivem dědičnosti a do značné míry i životního stylu nefunguje dostatečně a je potřeba ji kompenzovat. Podle míry závažnosti stačí pouze úprava jídelníčku a životosprávy, případně podpůrné podávání léků, není však vždy nutné podávání inzulinu.

Těhotenská cukrovka (odborně gestační diabetes) je podobná spíše diabetu 2. typu, ostatně její výskyt v těhotenství do jisté míry může předznamenat predispozice k rozvoji diabetu 2. typu v pozdějším věku matky. Ale co se přesně děje? Vyšší hladina cukru v krvi podnítí zvýšenou produkci inzulinu v těle dítěte a to naruší rovnovážné nakládání s krevním cukrem u dítěte, které má zpravidla vyšší porodní hmotnost a po porodu může trpět akutní hypoglykémií a novorozeneckou žloutenkou.

Panika není nutná

Dnešní poporodní péče si umí poradit s následky těhotenské cukrovky a není nutné trápit se obavami o zdraví dítěte. Bohužel však výskyt těhotenské cukrovky u ženy můžeme přirovnat k varovnému zvonečku, který odhalil jisté genetické predispozice k cukrovce v pozdějším věku.

Dědičnost ale není jediným faktorem vzniku těhotenské cukrovky, vliv má i věk rodičky a její dlouhodobá životospráva, ať už co se týče jídelníčku, tak i pravidelné pohybové aktivity, alkoholu, kouření a případně sedavého zaměstnání. Pochopitelně špatná životospráva před otěhotněním zvýší riziko rozvoje gestačního diabetu.

Nakonec je také pravda, že citlivost na inzulin snižují ve svém důsledku i zvýšené produkce některých hormonů, ale tento jev je totožný u všech žen bez ohledu na dědičnou zátěž a životní styl.

Jak se zjišťuje těhotenská cukrovka?

Kolem 24. týdne těhotenství je pro všechny plošně doporučen test na těhotenskou cukrovku. Má zkratku OGTT (orální glukózový toleranční test) a probíhá na specializovaném pracovišti po přechozím objednání na základě žádanky od ošetřujícího gynekologa. Na test je nezbytné se dostavit po nejméně osmihodinovém lačnění, tedy většinou brzy ráno. Průběh je následující:

  1. Sestra nebo pracovník laboratoře odebere vzorek krve.
  2. Základní hladina cukru v krvi buď umožní, nebo znemožní provedení testu. Dál se pokračuje pouze tehdy, pokud je základní hladina cukru v normě.
  3. Je podán roztok glukózy.
  4. Přesně po hodině sestra nebo pracovník laboratoře odebere vzorek krve.
  5. Přesně za další hodinu, tj. 2 hodiny od vypití glukózy, sestra nebo pracovník laboratoře odebere další vzorek krve.

Výsledky se zpravidla odesílají nikoliv pacientovi, ale ošetřujícímu lékaři. Ten při příští návštěvě nebo telefonicky na vyžádání informuje o výsledku testu.


Jak se těhotenská cukrovka řeší?

V drtivé většině případů ke kompenzaci diabetu plně postačí úprava jídelníčku, více pravidelného pohybu a nanejvýš nějaké vhodné doplňky stravy.

V naprostém minimu případů je nutné užívat speciální léky.

Gestační diabetes odezní s porodem dítěte. Pokud přetrvává, jedná se zpravidla nikoliv o těhotenskou cukrovku, ale o diabetes 1. nebo 2. typu, který se projevil během těhotenství.

Existuje preventivní opatření proti těhotenské cukrovce?

S genetikou nezmůžete vůbec nic, a pokud oba vaši rodiče trpí diabetem 2. typu, riziko gestačního diabetu je vyšší. Ale vždy velmi záleží i na životosprávě, u diabetu obecně ještě víc než u některých jiných interních onemocnění.

Zdravým životním stylem nejenom snížíte riziko těhotenské cukrovky, ale zároveň zvýšíte pravděpodobnost zdárného těhotenství, podpoříte zdravý růst a vývoj plodu a posílíte i svou vlastní zdravotní kondici, mimo jiné například udržíte nárůst své hmotnosti na únosné míře, s čímž zase souvisí kondice kardiovaskulárního systému a celá řada dalších procesů v organismu.

Zdravým životním stylem můžete zkrátka nejenom v těhotenství, ale i mimo něj jenom získat.

Trpíte těhotenskými nevolnostmi a zajímá vás, jak vznikají, jak se jim dá předcházet a jak je řešit, když nastanou? Existuje účinná medikace nebo se můžete spolehnout na babské rady? Malé shrnutí pro vás připravili lékárníci z lékáren Dr.Max zde.