Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin (zkr. HbA1c), látka, kterou se nám diabetikům vyplatí sledovat.

Jedná se o číselnou hodnotu, která podává nám samotným a našemu diabetologovi, popř. praktickému lékaři informaci o tom, jaká byla naše hladina cukru v krvi (tzn. glykémie) v uplynulém období 4–6 týdnů. HbA1c bývá znám i jako průměrná nebo dlouhodobá glykémie.

Pochopitelně i u zdravého člověka dochází k mírnému pohybu glykémie na základě fyzické zátěže nebo třeba stravy. Vždy záleží na více faktorech, které do celkové hodnoty HbA1c vstupují.

Vyšetření probíhá pomocí odběrů krve. U diabetiků 1. typu je doporučeno vyšetřovat glykovaný hemoglobin jednou za tři měsíce, u těhotných diabetiček jednou za měsíc  a u diabetiků 2. typu nejméně dvakrát do roka. Ale četnost vyšetření glykovaného hemoglobinu závisí na rozhodnutí lékaře, protože u diabetu je individuální přístup lékaře ke každému pacientovi a jeho průběhu léčby velmi důležitý.

 

Hlavním cílem léčby cukrovky je minimalizovat výkyvy glykémie, tzn. nemít hypoglykémii ani hyperglykémii. Co tedy nelze opomenout? Že tyto výkyvy glykémie nám HbA1c plně neukáže. Stává se, že má diabetik výborný hemoglobin, ale pod výborným výsledkem se může skrývat řada hypoglykémií i hyperglykémií, z nichž vyjde pouze „výborný průměrný výsledek“. A co si z toho vzít? Třeba právě to, že i když máte výborný glykovaný hemoglobin, je dobré se zaměřit i na počty výkyvů glykémie a řešit je, jelikož jsou pro tělo velmi náročné a nebezpečné.

 

Glykovaný hemoglobin ovšem čitelněji prozrazuje, zda dodržujeme vše důležité  v léčbě. Jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů kompenzace u tohoto onemocnění. A pokud je pro nás plnohodnotný život důležitý, jsou spolupráce s lékařem a dodržování léčby zkrátka nezbytné.

RADA ODBORNÍKA K TÉMATU

V současné době se do popředí dostává kontinuální měření glykémie, a to pomocí senzorů. Senzory měří hladinu cukru v těle nepřetržitě. Diabetik si s pomocí svého diabetologa zvolí rozmezí glykémie, které je pro něj přijatelné, například 4,0–8,5 mmol/l. V tu chvíli je pak pro diabetologa nejdůležitější, kolik času se diabetik pohybuje v tomto rozmezí.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku