Kde, jak a proč uchovávat inzulin

Inzulin je známý především ve spojitosti s léčbou cukrovky.

Jedná se o hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi tím, že jej přesouvá do buněk k dalšímu zpracování. Diabetes vzniká buď nedostatečnou tvorbou inzulinu ve slinivce, nebo nedostatečnou odpovědí buněk na jeho přítomnost v krvi (tzv. inzulinová rezistence).

Aby inzulin neztratil svou účinnost, je nutné ho správně uchovávat. Inzulin vykazuje citlivost vůči okolnímu prostředí. Velkou roli při jeho skladování hraje především teplota. Pokud se jedná o dosud nepoužívaný inzulin, měl by být skladován v ledničce při teplotách 2–8 °C, nejlépe v prostoru u zeleniny. Jen tak je možné zachovat jeho trvanlivost (ovšem i ta je omezená).

 

Inzuliny se skládají z aminokyselin, které podléhají působení chladu i tepla. Pokud je inzulin vystaven nízké či naopak vysoké teplotě, dochází ke snížení jeho účinnosti a funkčnosti. Je tedy nezbytné dbát na to, aby inzulin nezmrzl, a to ani na malou chvíli! Venku v zimě je zapotřebí, aby byl inzulin uchován nejlépe v teple pod oděvem. I v létě by měl být chráněn, a to především před přímým sluncem. Také nesmí být vystaven teplotám vyšším než 40 °C. Pokud cestujete, využijte praktická izolovaná pouzdra vyrobená kupříkladu z polystyrenu.

Inzulin, který právě používáte, lze uchovávat při pokojové teplotě, aplikace studeného inzulinu totiž způsobuje štiplavou bolest. Trvanlivost inzulinu uchovávaného při pokojové teplotě cca kolem 25 °C je zhruba 4–5 týdnů.

Mnoho nám napoví i samotný vzhled inzulinu. Pokud je inzulin správně skladován, tak se jeho vzhled nemění. Pokud se ovšem mění, inzulin už nepoužívejte. Takový inzulin totiž ztrácí svoji funkci při snižování hladiny cukru v těle. Podobně je na tom také inzulin s již prošlou trvanlivostí, ani ten už nepoužívejte.

 

RADA ODBORNÍKA K TÉMATU

Inzulin je hormon tvořený ß-buňkami ve slinivce břišní, který umožňuje vstup glukózy – krevního cukru – z krve do buněk. Při nedostatečném působení inzulinu dochází ke sníženému přesunu cukru do buněk a ty pak nemají dostatek energie. Zároveň dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykémii), který dlouhodobě vede k nevratnému poškození tkání a riziku rozvoje srdečně-cévních a dalších zdravotních komplikací.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sledujte nás na facebooku