Jak se projevuje syndrom ADHD, proč vzniká a jaké jsou možnosti léčby

Syndrom ADHD, někdy také hyperaktivita. To je jedna z nejčastějších dětských psychiatrických diagnóz. Co ovšem ADHD skutečně znamená, jak vzniká a co obnáší život s dítětem, které má ADHD, jsme pro vás shrnuli v novém článku Dr.Max BABY.

Co je ADHD a jak vzniká?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) je neurologický syndrom, který se projevuje neklidem. Neklidným tělem, neklidnou myslí. ADHD nemá primární vliv na intelekt a nesnižuje jej, působí však v psychickém vývoji dítěte poměrně rozsáhlé obtíže, které mohou narušovat kvalitu jeho života a snižovat jeho potenciál.

V dnešní době však už jsou dostupné léčebné metody, které mohou následky ADHD na život dítěte zmírnit.

Jak a proč ADHD vzniká, přesně nevíme. Mezi kombinované faktory patří dědičnost, ale také komplikace během těhotenství a porodu a další.

Jak se pozná ADHD

ADHD diagnózu vždy určí lékař, dětský psychiatr. Příznaky, které však mohou u rodičů vyvolat podezření, jsou:

  • Potíže se soustředěním, neschopnost zabavit se a chvíli si hrát samo.
  • Přebíhání od jedné činnosti ke druhé, dítě se snadno nechá vyrušit a opustí aktuální předmět zájmu.
  • Zapomnětlivost, typicky při krátkodobé paměti. Dítě pro něco jde a zapomene pro co.

Napovědět mohou i fyzické projevy:

  • Dítě nevydrží v klidu sedět, když už sedí, často třeba ťuká nožičkou, bubnuje prstíky.
  • Nechodí, ale spíš pobíhá, je neustále v poklusu.
  • Hraje si s rukama, s příborem, se vším, co je po ruce.
  • Pořád mluví, často samo pro sebe, a také často mluví ze spánku.

Specifická je i komunikace dětí s ADHD.

  • Jednají velmi, velmi impulzivně. Nepromýšlejí si dopředu.
  • Vykřikují, skáčou do řeči jiným dětem i dospělým.
  • Při odmítání ostatních dětí nebo kritice mívají sklony k uzavření se nebo k agresivnímu jednání. Cítí se nepochopeny.

Ve výše uvedených příznacích se snadno najdou i zcela zdravé děti. Děti někdy zkrátka zlobí a někdy „mají svůj den“, některé jsou živější a dravější, někdy mohou být děti trošku rozmazlené a závislé na pozornosti. Stejně jako každý dospělý je originál, i každé dítě je jedinečné a má jedinečný koktejl vlastností, povahových rysů a temperamentu.

Pokud z výše uvedeného poznáváte své dítě téměř ve všem, ještě to nutně neznamená, že má ADHD. Nicméně je zodpovědné a správné prověřit to. Pokud totiž vaše dítě má ADHD a vy minete příležitost věnovat se jeho speciálním potřebám již od útlého věku, možná propásnete moment, jak mu pomoct v této rané fázi a zvýšit tím jeho šance na vysokou kvalitu života.

S dětskou psychiatrií se ještě v 21. století pojí určitá stigmatizace. „Taháš dítě po psychiatrech.“ Nenechte se ovlivnit reakcemi okolí. Včasnou diagnózou můžete dítěti zásadně pomoct.

Léčebné metody ADHD

Léčbu vždy určuje ošetřující lékař dítěte, obvykle však sestává ze speciálního přístupu k dítěti, případně v kombinaci s medikací, tedy užíváním léků.

Velmi náročnou, ale obrovsky důležitou roli mohou sehrát rodiče, přesněji jejich rodičovský přístup. Přijmout dítě takové, jaké je a mít pro něj dostatek laskavosti, klidu, trpělivosti a optimismu. Snaha rodičů vykompenzovat neklid dítěte klidem a pochopením je těžká, ale účinná. Pomáhají pevný denní režim, rozmanité a dlouhodobě pěstované koníčky a volnočasové aktivity, dodržování časoprostoru na studium, na zábavu, na sport a na komunikaci s rodinou a kamarády.

Také pedagogové v předškolním a školním vzdělávání mohou dítěti svým vstřícným a přívětivým přístupem pomoct. Ostatně na děti s ADHD pamatuje i zákon.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V ní se hovoří o právu dětí na specifický přístup při vzdělávání ve třídách se speciálním režimem, například častější přestávky, možnost pohybovat se po třídě i během výuky, možnost výuky vleže na zemi a další, přičemž třídy mohou mít snížený počet žáků a vyučování může být vedeno speciálním pedagogem (etopedem).

Při volbě konkrétní podoby vzdělávání každého dítěte se však zohledňuje celá řada dalších faktorů.

DALŠÍ ČLÁNKY