Diabetická ketoacidóza

Co je to ketoacidóza? Diabetická ketoacidóza je závažná akutní komplikace cukrovky.

Jedná se o překyselení organismu, které se rozvine kvůli nadměrné tvorbě ketolátek v játrech. Při ketoacidóze dochází k rozvratu hospodaření s vodou a minerály. Následně se rozvíjí těžká dehydratace organismu. Pokud se včas nezakročí, může pacient upadnout do ketoacidotického kómatu a být ohrožen na životě.

Nejčastěji se objevuje ketoacidóza u diabetika 1. typu, u něhož nebyla nemoc zatím rozeznána. Takto se mimochodem zjistí 20–40 % případů diabetu 1. typu. Ketoacidóza se však může objevit také u již léčených pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. Důvodem mohou být chyby v léčebných opatřeních (vynechání aplikace inzulinu, vada inzulinové pumpy atd.) nebo spojitost s významným stresovým podnětem (infekční onemocnění, operace nebo úraz).

PROČ VZNIKÁ KETOACIDÓZA?

inzulin

Příčinou tohoto stavu je výrazný nedostatek inzulinu v krvi. Inzulin dává buňkám v organismu pokyn, že mají přijmout glukózu z krevního oběhu. Glukóza pro buňky za normálních okolností slouží jako hlavní zdroj energie. Při diabetu je v krvi glukózy nadbytek, kvůli chybějícímu inzulinu se však glukóza nedostává do buněk a ty „hladovějí“. Proto vyšlou signál, že potřebují přejít na alternativní zdroje energie. Aktivuje se spalování tuků a bílkovin, které mají pokrýt tuto energetickou krizi. Tím dojde k dalšímu nežádoucímu navýšení hladiny glukózy v krvi (prohloubení hyperglykémie).

Navíc spalování tuků vede ke zvýšení hladiny mastných kyselin, které jsou přeměňovány na ketolátky. Jejich tvorba je rychlejší než jejich následné zpracování, a proto se ketolátky v organismu začnou hromadit. Ketolátky jsou kyselé látky a ve větším množství způsobují již zmíněné překyselení organismu, metabolický rozvrat. Hyperglykémie a nadměrné množství ketolátek hrozí rozvojem hyperglykemického ketoacidotického kómatu.

KETOACIDÓZA A JEJÍ PŘÍZNAKY

Hyperglykémie a vystupňovaná tvorba ketolátek se projevuje:

 • ovocným nebo acetonovým zápachem moči i dechu
 • únavou, nechutenstvím, závratěmi
 • suchostí v ústech
 • nadměrnou žízní spojenou s nadměrným močením, což vede k dehydrataci organismu
 • zrychleným, hlubokým, usilovným dýcháním
 • zvracením a bolestí břicha

JAK SE KETOACIDÓZA LÉČÍ?

Pokud naměříte hladinu cukru v krvi vyšší než 13 mmol/l nebo pokud pociťujete některé z výše uvedených příznaků, pokud možno zjistěte hladinu ketolátek v krvi. K včasnému rozpoznání ketoacidózy lze využít diagnostické proužky, které stanovují přítomnost ketolátek a glukózy v moči. Jejich výhodou je možnost využití v domácích podmínkách. Přítomnost ketolátek v krvi lze stanovit i pomocí některých glukometrů.

Co nejdříve se napijte, protože dehydratace může ještě zvýšit hladiny cukru v krvi. Při zvracení navlhčete ústa, případně cucejte kousky ledu. Opatrně podávejte inzulin za současného monitorování hladinu cukru v krvi. (Při rychlém poklesu by mohlo dojít k otoku mozku.) Pokud opatření nepomáhají, nejste si jistí nebo se přidávají další příznaky, kontaktujte neprodleně lékařskou pomoc. U těžších případů ketoacidózy je nutná hospitalizace a podávání tekutin, potřebných minerálů a inzulinu pomocí infuze. Také v méně závažných případech však kontaktujte svého lékaře a informujte jej o proběhlých potížích.

JAK PŘEDCHÁZET KETOACIDÓZE

Základem prevence je co nejstabilnější hladina glukózy v krvi.

 • Užívejte léky a inzulin pravidelně a podle pokynů lékaře. U dětí a dospívajících se ujišťujte o dodržování léčby.
 • Dodržujte nastavený dietní a pitný režim.
 • Věnujte se pravidelné pohybové aktivitě podle doporučení lékaře.
 • Nepodceňujte infekční onemocnění.
 • Pravidelně kontrolujte hladinu cukru v krvi.
 • Při častých výkyvech glykémie upozorněte lékaře.

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY